Remont jezdni i chodników, który rozpoczął się w zeszły poniedziałek, jest tylko częścią planowanej rewitalizacji ul. Próżnej.

Docelowym zamysłem Zarządu Dzielnicy Śródmieście jest ograniczenie ruchu kołowego na ul. Próżnej do minimum po zakończeniu remontu ul. Świętokrzyskiej.

Trwa wymiana konstrukcji jezdni i chodników oraz oświetlenia, które potrwają do 30 czerwca. Asfalt zastąpiony zostanie materiałem granitowym w kolorze szarym, jezdnia z kostki granitowej, chodniki z płyt granitowych promieniowanych. Latarnie zostaną zastąpione urządzeniami stylowymi typu „Pastorał Warszawski” o wysokości 8 m z żeliwną bazą prostą. Wykonawcą jest Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Przewidywany koszt remontu to 1 168 741,28 zł, przy czym kwotę w wysokości 605 845,04 zł pokryje inwestor prywatny Próżna Investment Sp. z o. o. Docelowym zamysłem Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy jest ograniczenie ruchu kołowego na ul. Próżnej do minimum po zakończeniu remontu ul. Świętokrzyskiej.

Zgodnie z zawartym w styczniu porozumieniem zawartym pomiędzy ZGN Śródmieście a inwestorem – Próżna Investment przeprowadzi własnym nakładem (koszt: 990 tys. zł brutto) renowację fasady budynku położonego przy ul. Próżnej 12. W zakres prac wejdzie m. in. naprawa dachu, wykonanie instalacji odgromowej, remont prześwitu bramnego a także remont części wschodniej elewacji przyległej do budynku przy ul. Próżnej 10. Prace powinny zakończyć się w dniu 30 czerwca. Po ich zakończeniu nieruchomość zyska nowy wygląd.

Próżna Investment umieści również siatkę w formie wizualizacji fasady historycznej na budynku przy ul. Próżnej 14. Budynek przy ul. Próżnej 8 jest wysiedlony i przewidziany do rozbiórki. Kończy się proces wyłaniania wykonawcy prac rozbiórkowych w trybie konkursu ofert. Prace projektowe dotyczące rozbiórki budynku przy ul. Próżnej 12A zostaną zlecone w najbliższym czasie.

Jak podkreślają urzędnicy, po długoletnim okresie zastoju udało się dojść do porozumienia pomiędzy burmistrzem Wojciechem Bartelskim – a inwestorem i zapewnić tym samym korzystne rozwiązanie zmierzające do nadania zaniedbanej dotąd ul. Próżnej jej przedwojennego charakteru.