219 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na  ideę zagospodarowania placu Małachowskiego wpłynęło do Zarządu Terenów Publicznych.

Uczestnicy, którzy zostaną dopuszczeni do konkursu po spełnieniu warunków formalno-prawnych, będą mieli trzy miesiące na stworzenie koncepcji modernizacji XIX-wiecznego Placu Małachowskiego. Władze dzielnicy chcą, by przywrócono mu rangę placu miejskiego we współczesnej formie.

Organizatorom konkursu zależy na zaproponowaniu idei miejsca otwartego na mieszkańców, eksponującego ponadczasowość architektury budynków okalających Plac, z przestrzenią do organizacji wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

Termin składania prac mija 17 czerwca, a do końca czerwca sąd konkursowy, któremu przewodniczy architekt Andrzej M. Chołdzyński, wybierze najlepszy koncept. Przygotowując propozycje, uczestnicy powinni brać pod uwagę formalne wymogi stawiane m.in. przez Stołecznego Konserwatora Zabytków, Inżyniera Ruchu i uwzględniać tezy wynikające z raportu podsumowującego przeprowadzone konsultacje społeczne.

Zarząd Terenów Publicznych przyzna laureatom nagrody pieniężne: 40 tys. zł za I miejsce, 20 tys. zł za II miejsce, 10 tys. zł za III miejsce i dwa wyróżnienia, w łącznej wysokości 10 000 zł.

Zaplanowano również wystawę prac i dyskusję pokonkursową. Zwycięska koncepcja posłuży do wykonania dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji Placu Małachowskiego, która uwolni potencjał tego miejsca, wytyczonego w 1825 r. u zbiegu ulic Królewskiej, Traugutta, Mazowieckiej i Kredytowej, w sąsiedztwie instytucji świata kultury, biznesu, nauki, religii, w pobliżu pięknych tras spacerowych – Ogrodu Saskiego czy Traktu Królewskiego.