Dodatkową ochronę różom w parku Ujazdowskim zapewnią kopczyki Fot. ZOM

Zarząd Oczyszczania Miasta na poważnie zaczął już przygotowania do zimy. 

Łącznie zostanie rozstawionych 13,5 tys. metrów mat słomiano-foliowych ochroni drzewa i krzywy rosnące przy ruchliwych i reprezentacyjnych ulicach. Po 2 tys. metrów takich zabezpieczeń zostanie zamontowanych wzdłuż Wisłostrady, Al. Ujazdowskich oraz w al. Wilanowskiej. Wygrodzenia pojawiają się też m.in. przy ul. Grzybowskiej, Nowoursynowskiej, Racławickiej, Kocjana, Nowowiejskiej i Okopowej.

Maty zbudowane są z przytwierdzonej do folii słomy, całość przymocowana jest do drewnianych kołków, którymi konstrukcję przytwierdza się do podłoża. Takie wygrodzenie chroni zieleń przed skutkami działania błota pośniegowego i aerozolu solnego, które wytwarzają się podczas likwidacji śliskości zimowej na drogach. To rozwiązanie, powstałe we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa z Sękocina, jako pierwszy w Polsce zaczął stosować Poznań.

Ogrodnicze przygotowania do zimy trwają także w miejskich parkach. Dla izolacji roślin przed mrozami rabaty przykrywa się stroiszem, czyli przepuszczającymi powietrze i światło gałęziami świerków i jodeł. Iglastą kołdrą okrywane są krzewy i byliny, a także rabaty na których posadzone zostały cebule wiosennych kwiatów, czyli tulipanów, narcyzy i krokusów.

Funkcję ochronną przed niskimi temperaturami pełnią ponadto wysokie na 20 cm kopczyki, które usypuje się wokół krzewów. To zabezpieczenie zastosowane jest np. na różance w parku Ujazdowskim i Skaryszewskim.

Źródło: Informacja prasowa.