Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego przejdzie generalny remont, który zakończy się pod koniec przyszłego roku. 

Modernizacja teatru obejmuje zarówno remont i adaptację pomieszczeń nieistniejącego kina oraz stworzenie funkcjonalnych i elastycznych ram przestrzennych dla profesjonalnej działalności Teatru Kwadrat.

– Usprawnimy trzy sfery działalności teatru. Nowe zaplecze sceniczne umożliwi nam przygotowywanie przedstawień o większym rozmachu. Znacznie poprawi się komfort naszych widzów, a sam budynek uzyska całkowicie nową infrastrukturę – mói dyrektor teatru Andrzej Nejman.

Przebudowa umożliwi wprowadzenie do programu instytucji nowej oferty kulturalnej oraz jej zróżnicowanie gatunkowe. Remont docelowej siedziby teatru pozwoli m.in. realizować działania z zakresu edukacji kulturalnej oraz wprowadzić programy mające na celu ułatwienie korzystania z oferty teatralnej rodzinom z dziećmi.

– Podczas modernizacji stworzona zostanie dodatkowa scena kameralna dla ok. 80 widzów. Oprócz spektakli teatralnych będą tam również prowadzone zajęcia w ramach edukacji kulturalnej. Umożliwi nam to również nowopowstający „mikro dom kultury” funkcjonujący we właśnie pozyskanym od Miasta lokalu przy Teatrze. W „Kwadrat Bistro Art” prowadzona będzie zarówno działalność gastronomiczna, kulturalna jak i edukacyjna. Otwarcie tej instytucji planujemy już w nadchodzącym miesiącu – dodaje dyrektor teatru.

Przy okazji remontu zabezpieczone przed degradacją zostaną znajdujące się w obiekcie zabytkowe malowidła ścienne i mozaiki epoki socrealizmu.