115 kotów i 210 psów trafiło w lipcu do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu”. 

115 kotów to niemal dwukrotnie więcej, niż średnio w poprzednich miesiącach tego roku. Co ciekawe, psów do schroniska trafiło w tym czasie 210, co nie odbiega znacząco od średniej z poprzednich miesięcy.

Jak wynika z danych schroniska, dla kotów zaczyna się trudny okres. Co roku od lipca do października trafia ich tam więcej, niż w poprzednich miesiącach. Przykładowo w zeszłym roku w październiku schronisko przyjęło 99 kotów. Dla porównania: w marcu trafiło ich tam 34, w kwietniu – 37, a w styczniu – 29. Podobne tendencje można było zauważyć w 2012 r.

Wakacje nie są natomiast trudniejszym okresem dla psów – te trafiają do schroniska najliczniej w styczniu. W 2013 r. do schroniska w styczniu trafiły 294 psy, podczas gdy w lipcu – 205, a w sierpniu – 230.

W tym roku do schroniska trafiły już 1424 psy (średnio 203 miesięcznie) i 467 kotów (średnio 67 miesięcznie). Dla porównania: w 2013 r. średnio miesięcznie na „Paluch” trafiało 229 psów i 66 kotów, a w 2012 r. – 247 psów i 78 kotów.