Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ul. Świętokrzyskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Drzewa, krzewy, a nawet kwiaty zamknięte w donicach, a nie posadzone bezpośrednio do gruntu wydają się rozwiązaniem prowizorycznym.

Donice tworzą jedynie namiastkę prawdziwej zieleni, są wątpliwe estetycznie oraz utrudniają pieszym swobodne spacerowanie. Dlaczego tak się stało? Ponieważ w trakcie realizacji kapitalnego remontu ulicy odstąpiono od zaprezentowanej obok koncepcji zagospodarowania tego terenu.

Czy można zmienić mało przyjazne oblicze ul. Świętokrzyskiej? Oczywiście, że tak. W tym celu złożyłem projekt do budżetu partycypacyjnego pod nazwą „Zielona Świętokrzyska”. Projekt od początku spotkał się z dużą życzliwością ze strony mieszkańców, zyskał także największe poparcie podczas głosowania preselekcyjnego (wzięło w nim udział przeszło 160 projektów zgłoszonych w Śródmieściu!).

Jakie są szczegóły? Projekt zakłada posadzenie drzew, krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wzdłuż ul. Świętokrzyskiej ‒ wprost w gruncie. Drzewa byłyby posadzone w miejscach, na które pozwoliłaby istniejąca infrastruktura podziemna ulicy. Rozwiązania pozwalające uniknąć konfliktu w tym zakresie poprzez ograniczenie lub kierunkowanie rozwoju bryły korzennej są obecnie powszechnie stosowane. Można także dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie. Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach, na przykład w formie żywopłotów. Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych i na wysepkach odgradzających pasy ruchu. Opracowanie koncepcji zagospodarowania ul. Świętokrzyskiej roślinnością, uwzględniającej powyższy projekt, winno być poprzedzone konsultacjami społecznymi, w ramach których mieszkańcy mogliby przedstawić swoje preferencje co do urządzania zieleni wzdłuż ul. Świętokrzyskiej. To bardzo istotne, bo dotychczas nikt nie pytał mieszkańców o to, jakiego urządzenia przestrzeni ul. Świętokrzyskiej oczekują.

Ile to będzie kosztować? Ostatecznie będzie to zależało od preferencji mieszkańców. Na potrzeby sporządzenia wstępnego kosztorysu przewidziałem maksymalną kwotę 976 tys. zł. Na te koszty składają się: opracowanie koncepcji zagospodarowania zielenią, koszt nasadzeń 100 drzew o obwodzie 45‒50 cm, posadzenie 1 tys. metrów bieżących krzewów, urządzenie 1 tys. mkw. rabat kwiatowych, prace towarzyszące. Jak wspomniałem, zaprezentowane ilości mają charakter orientacyjny, mogą się zmienić po konsultacjach z mieszkańcami.

Zwieńczenie remontu ul. Świętokrzyskiej urządzeniem na niej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców. To Państwo zadecydują, czy projekt ten będzie realizowany. Głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego odbędzie się w czerwcu tego roku.

Grzegorz Walkiewicz, samorządowiec, autor projektu „Zielona Świętokrzyska”