Na poczcie przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 stanął zusomat. Złożymy tam dokumenty do ZUS i zdobędziemy informacje o ubezpieczeniach społecznych. 

Klienci będą mogli korzystać z zusomatu w placówce poczty przez najbliższy rok.

– Akcja udostępnienia urzędomatów w placówkach poczty ma na celu przede wszystkim zwiększenie zainteresowania obywateli nowymi usługami świadczonymi przez ZUS – mówi Dariusz Śpiewak, członek zarządu ZUS odpowiedzialny za IT i obsługę klientów.

Poprzez zusomat klienci będą mogli m.in.:

  • złożyć w formie papierowej dowolny dokument i wniosek z zakresu zadań realizowanych przez ZUS – w tym dokumenty ubezpieczeniowe i otrzymać potwierdzenie ich złożenia,
  • skorzystać z serwisów internetowych zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) i jej funkcjonalności (pue.zus.pl, www.zus.pl, http://e-inspektorat.zus.pl/, http://www.mojaskladka.zus.pl/, http://mojaemerytura.zus.pl/),
  • skontaktować się bezpłatnie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej.

Urządzenie posiada szereg komponentów ułatwiających korzystanie, takich jak monitor dotykowy, klawiaturę z wbudowaną myszką, przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika. Zusomant jest także przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

– Zusomaty pomogą ułatwić i przyspieszyć kontakt naszym klientom z tak ważnym ogniwem administracji państwowej, jakim bez wątpienia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych – cieszy się Ireneusz Piecuch, wiceprezes Poczty Polskiej.