Po dwuletnich zmaganiach organów administracji publicznej z nielegalną reklamą przed Pałacem Błękitnym usunięto konstrukcję. 

Na konstrukcji były eksponowane wielkoformatowe reklamy. Przesłaniały one zabytkowe budynki od strony pl. Bankowego. Pierwszą decyzję nakazową w sprawie reklamy przed Pałacem Błękitnym Stołeczny Konserwator Zabytków wydał 30 sierpnia 2013 r., po przeprowadzeniu kontroli konserwatorskiej. Kolejna decyzja nakazowa, dotycząca rusztowań, na których eksponowano reklamy, została wydana przez Stołecznego Konserwatora Zabytków w dniu 25 kwietnia 2014 r. Właściciel reklamy odwołał się od tej decyzji do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, co wstrzymało jej wykonanie. 15 maja 2015 r. organ drugiej instancji utrzymał w mocy decyzję Stołecznego Konserwatora Zabytków, dzięki czemu stała się ona ostateczna.