11 marca Warszawa i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie mające na celu stworzenie Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP), czyli systemu prognoz zanieczyszczeń powietrza w stolicy. „Porozumienie o współpracy podpisane przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy, i prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej, ma na celu rozwój oraz wdrożenie prac badawczo-naukowych, związanych ze stworzeniem systemu prognoz zanieczyszczeń powietrza w m.st. Warszawie. Dane te zostaną opracowane w formie Warszawskiego Indeksu Powietrza i będą ogólnodostępne dla mieszkańców z około tygodniowym wyprzedzeniem” – informują urzędnicy.