Gmach główny Muzeum Narodowego w Warszawie. Fot. MNW
Gmach główny Muzeum Narodowego w Warszawie. Fot. MNW

W Muzeum Narodowym przy Al. Jerozolimskich 3 odbędzie się wykład ”W kręgu awangardy. Bauhaus, Le Corbusier i inni”.

  • 20 grudnia (środa)
  • o godz. 18:00

Organizatorzy informują:

Narodziny architektury modernistycznej w dużym stopniu zdeterminowane były wzrastającym dążeniem do funkcjonalności. Nowe pomysły rodziły się w różnych ośrodkach związanych ze sztuką awangardową, jednak pokrewieństwa ideowe powodowały ich uniwersalizm.

Wspólnym mianownikiem modernistycznych poszukiwań stała potrzeba zmiany społecznej. Na wykładzie poszukamy podobieństw i przyczyn ujednolicenia wizji architektonicznych w pierwszej połowie XX wieku.

Sięgniemy do takich ośrodków jak niemiecki Bauhaus, holenderski neoplastycyzm czy środowisko polskiej awangardy, przyjrzymy się projektom m.in. Le Corbusiera, Miesa van der Rohe czy Waltera Gropiusa