W poniedziałek zacznie się remont wschodniego (w kierunku al. Solidarności) wiaduktu w ciągu ul. Chałubińskiego i al. Jana Pawła II.

Nad Al. Jerozolimskimi wymienione zostaną bariery i gzymsy wiaduktu. Te prace spowodują zwężenie jezdni na wiadukcie – zamknięty zostanie prawy pas ruchu. Zamknięty zostanie również lewy pas wschodniej jezdni ulic Chałubińskiego i al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wspólnej do wysokości ul. Chmielnej.

Na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Chmielnej prace drogowców i tramwajarzy będą realizowane przy wyłączeniu jednego pasa na potrzeby obydwu remontów, kierowcom pozostaną dwa pasy.

Roboty zakończą się do 3 sierpnia. Wtedy przeniosą się na wiadukt zachodni i tu będą prowadzone do końca sierpnia.