Wojsko Polskie, rodzaje sił zbrojnych. (fot. DGRSZ)
Wojsko Polskie, rodzaje sił zbrojnych. (fot. DGRSZ)

13 września 2022 roku o 12:00 na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Prezydent RP wręczy sztandar wojskowy Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej.

Matką Chrzestną sztandaru zostanie Małżonka Prezydenta Agata Kornhauser-Duda, a Ojcem Chrzestnym prof. Andrzej Maczek, syn gen. Stanisława Maczka.

Wręczenie sztandaru to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki. Stanowi dowód pokładanego w niej zaufania i wyraz uznania za jej gotowość do realizacji powierzonych zadań.

W programie uroczystości wręczenia sztandaru przewidziano wystąpienie Prezydenta PR, przeloty statków powietrznych, a także pokaz sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych.

Źródło: DGRSZ