fot. Pixabay.com

12 sierpnia (niedziela) o godz. 15 przy ul. Nowy Świat 72 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika rozpocznie się spacer „Rosyjska Warszawa”.

„Przez 100 lat nad Warszawą powiewała rosyjska flaga. Nie domyślamy się nawet często, że liczne budowle, urządzenia, ulice, pałace i parki, z których korzystamy, powstały w tamtych czasach i są właśnie dziełem Rosjan. Zapraszam na spacer śladem spuścizny Imperium Rosyjskiego w Warszawie. Z jednej strony spojrzymy na okres panowania rosyjskiego z pozycji narodowowyzwoleńczej i martyrologicznej. Poznacie zatem historie licznych zamachów dokonywanych na carskich urzędników. Dowiecie się, jakie odzwierciedlenie w architekturze i urbanistyce miasta miała rusyfikacyjna polityka caratu oraz utworzenie Twierdzy Warszawa. Zobaczycie, jak wyglądały liczne cerkwie i rosyjskie pomniki, zlokalizowane często w zaskakujących miejscach. Z drugiej strony postaram się ukazać bogaty obraz wielokulturowości miasta, w którym do dziś pozostały liczne ślady obecności Rosjan. Warszawa pod berłem Romanowów dokonała ogromnego rozwoju gospodarczego, stając się kapitalistycznym miastem ze wszystkimi jego pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami. Poznacie losy Polaków i Rosjan, którzy wspólnie robili interesy i zarabiali ogromne pieniądze. Zobaczycie również, jak wyglądały ulice w tamtych czasach. Dowiecie się także, jak podczas niemieckiej okupacji w czasie I wojny światowej Warszawa przestawała być miastem rosyjskim oraz jak sobie radzono z tą spuścizną w okresie międzywojennym” – opisuje Praska Ferajna.