Latem odbędzie się etap remontu nawierzchni ulic Starego Miasta. Planowane są również inne remonty dróg.

W tym roku zostaną wyremontowane nawierzchnie ulic: Rycerskiej, Piekarskiej, Wąski Dunaj oraz pl. Zamkowego. Podobnie jak w ubiegłych latach wykorzystany zostanie obecny materiał kamienny, a chodniki z płyt betonowych zostaną zamienione na płyty porfirowe. Szacunkowy koszt robót to około 3,5 mln zł.

Oprócz nawierzchni na Starym Mieście urząd miasta będzie kontynuować również remont uliczek Nowego Miasta, rozpoczęty w ubiegłym roku remontem ul. Przyrynek. Planowany jest remont ulic: Koźlej, Pieszej oraz jezdni ul. Kościelnej i fragmentu ul. Wójtowskiej.

W 2015 r. planowane są również remonty ulic: Oleandrów, Kawalerii, Miechowskiej, Dmochowskiego oraz wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Niskiej (odcinek: Karmelicka – Dubois). Wymienione mają zostać też chodniki, między innymi na ul. Zoli (odcinek: al. Szucha – Marszałkowska) czy ul. Wspólnej (odcinek: Emilii Plater – Chałubińskiego).

Ponadto w Śródmieściu trwać będzie bieżąca konserwacja zdrojów, fontann, sieci i urządzeń wodnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych. ZTP będzie też usuwał graffiti i zabezpieczał powierzchnie przed bazgrołami oraz prowadził prace remontowe i awaryjne w obiektach budowlanych.