Urząd Dzielnicy Śródmieście
Urząd Dzielnicy Śródmieście

Radni Śródmieścia wyłonili nowego wiceburmistrza dzielnicy, którym został Rafał Krasuski, wieloletni pracownik Urzędu Dzielnicy.

14 grudnia 2021 r. radni Śródmieścia wyłonili nowego wiceburmistrza dzielnicy. Został nim Rafał Krasuski, wieloletni pracownik Urzędu Dzielnicy. Zastąpi na stanowisku Tomasza Bratka, któremu prezydent Rafał Trzaskowski powierzył funkcję swojego zastępcy.

Aleksander Ferens, burmistrz Śródmieścia, podczas sesji Rady Dzielnicy powiedział:

Rafał Krasuski to profesjonalista w każdym calu. Przez blisko 16 lat pracy w śródmiejskim urzędzie dzielnicy zdobył bezcenną, praktyczną wiedzę o gospodarowaniu nieruchomościami w chyba każdym aspekcie. Dzięki temu z miejsca, bez okresu adaptacyjnego, będzie w stanie zająć się swoimi nowymi zadaniami. Jestem przekonany, że jego zawodowe doświadczenie pomoże utrzymać, a nawet podnieść, dotychczasową efektywność pracy zarządu Śródmieścia.

Rafał Krasuski, nowy zastępca burmistrza Śródmieścia
Rafał Krasuski, nowy zastępca burmistrza Śródmieścia

Rafał Krasuski

Warszawiak od urodzenia. Ukończył kierunki Prawo oraz Administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, a także seminarium doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS. Pracę na rzecz mieszkańców Śródmieścia rozpoczął w 2005 r. – w  Wydziale Prawnym. Następnie zajmował się gospodarowaniem śródmiejskimi nieruchomościami, a także zamówieniami publicznymi. Ukończył liczne szkolenia specjalistyczne, które poszerzyły wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas studiów oraz pracy w Urzędzie Dzielnicy. Pełnił funkcję pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Śródmieścia, jak również funkcję przewodniczącego komisji przetargowych ds. sprzedaży nieruchomości. W lutym 2021 r. objął stanowisko Naczelnika Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

Jako członek Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będzie zajmować się sprawami reprezentacji m.st. Warszawy we wspólnotach mieszkaniowych (jako właściciela lokali), zarządzania śródmiejskim mieniem komunalnym, obrotem nieruchomościami, a także architekturą i budownictwem. Do jego obowiązków należeć będzie ponadto nadzorowanie pracy śródmiejskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.