51 architektów i urbanistów zaproponowało koncepcje funkcjonowania pl. Małachowskiego. Zwycięską poznamy w pierwszej połowie lipca.

Uczestnicy konkursu przez trzy miesiące tworzyli pomysły, które umożliwią otwarcie miejsca przyjaznego dla mieszkańców i turystów. Ma się tam znaleźć przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalno-artystycznych, ale też miejsce, gdzie można odpocząć, spotkać się i wymienić doświadczeniami i pospacerować.

„W pracach konkursowych należało zaproponować sposób połączenia historycznej funkcji placu z wymaganiami współczesnych użytkowników, zaakcentować architektoniczną i funkcjonalną rolę zabytkowych budynków oraz uwzględnić wymagania Stołecznego Konserwatora Zabytków, inżyniera ruchu, a także wnioski z konsultacji społecznych” – tłumaczą urzędnicy.

Najlepsze prace wybierze sąd konkursowy, któremu przewodniczy architekt Andrzej M. Chołdzyński. Zarząd Terenów Publicznych przyzna laureatom nagrody pieniężne: 40 tys. zł za I miejsce, 20 tys. zł za II miejsce, 10 tys. zł za III miejsce i dwa wyróżnienia w łącznej wysokości 10 tys. zł.

Zwycięska koncepcja posłuży do wykonania dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej modernizacji placu. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona w pierwszej połowie lipca.