„Zarząd Pałacu Kultury i Nauki nawiązał współpracę z fundacją Polska bez Barier, dzięki której zarówno w naszym budynku i jego otoczeniu, jak i do procedur organizacji imprez w Pałacu zostaną wprowadzone udogodnienia umożliwiające większą dostępność. Pałac Kultury odwiedzają rocznie nawet ponad 2 mln osób. Ponieważ część z nich stanowią osoby z różnymi niepełnosprawnościami, zależy nam, aby bardziej otworzyć się również na ich potrzeby. Chodzi tu o usuwanie barier zarówno architektonicznych (budynek powstał ponad 60 lat temu, gdy normy i wymagania różniły się od obecnych), jak i funkcjonalnych oraz proceduralnych” zarówno informuje PKiN. Zmiany będą wprowadzane stopniowo.