Tramwaje co 4 minuty w godzinach szczytu i co 7,5 minuty poza szczytem – to odpowiedź Zarządu Transportu Miejskiego na ścisk w komunikacji po zamknięciu mostu Łazienkowskiego.

Po zamknięciu przeprawy w tramwajach kursujących al. Waszyngtona i przez most Poniatowskiego panuje spory ścisk. W związku z tym ZTM podjęło decyzję o wzmocnieniu linii 77.

Obecnie kursuje wyłącznie w godzinach szczytu z częstotliwością co 10 minut. Od 19 lutego linia będzie jeździła ze zmienioną częstotliwością – na przystanki będzie podjeżdżała co 4 minuty w godzinach szczytu i co 7,5 minuty poza szczytem. Stanie się również linią kursującą przez cały dzień oraz we wszystkie dni tygodnia.

Wzmocnienie oraz wydłużenie godzin funkcjonowania linii wymaga jednak zaangażowania dodatkowej liczby tramwajów. Tramwaje Warszawskie osiągnęły obecnie już górną granicę swoich zdolności przewozowych. Dlatego też podjęta została decyzja o wcześniejszej likwidacji linii 8. Początkowo miała zniknąć wraz z uruchomieniem centralnego odcinka II linii metra – podaje ZTM.

Jak przekonuje zarząd, na lewym brzegu Wisły „8” już teraz zastępuje nowa linia 11 dowożąca do ronda Daszyńskiego i ronda ONZ. Żeby zastąpić brak „8” na prawym brzegu Wisły, od 19 lutego zostanie skorygowana trasa „22”. Zamiast do Dworca Wschodniego tramwaje tej linii będą z al. Zielenieckiej skręcały w prawo – ul. Zamoyskiego i Grochowską dojadą do ronda Wiatraczna.

Mieszkańcy Jelonek, którzy korzystają z linii 8 w dojeździe do al. Jerozolimskich, mogą korzystać z „26” z przesiadką do „24” na przystanku Zajezdnia Wola (na jednym przystanku).