Wprowadzamy nowe standardy podczas remontów chodników – informuje Zarząd Dróg Miejskich.

„Miasto to miejsce, w którym oprócz wyremontowanych dróg i równych chodników powinny znaleźć się elementy sprzyjające odpoczynkowi, dlatego już teraz w swoich działaniach nie zapominamy o zieleni i elementach małej architektury, np. o ławkach. Standardem mają być ławki, które w tym roku pojawią się w wielu punktach miasta. W ostatnim czasie nowe, wygodne siedziska ustawiliśmy wzdłuż ul. Świętokrzyskiej, w Al. Jerozolimskich i na ul. Powsińskiej. W sumie 82 sztuki. Wkrótce kolejne pojawią się m.in. wzdłuż ul. Szaserów (59 sztuk), ciągu ulic Okopowa – Towarowa (53 sztuki), ul. Powsińskiej (22 sztuki), ul. Jagiellońskiej (15 sztuk) i „obwodnicy” Targówka, czyli ulic Ossowskiego, Myszkowskiej i Handlowej (16 sztuk). Łącznie to ponad 160 nowych elementów małej architektury. Również znaczenie dla wielu pieszych uczestników ruchu mają nasze działania, w których likwidujemy bariery architektoniczne, sukcesywnie eliminując niedogodności w poruszaniu się dla osób z ograniczoną mobilnością. Takimi działaniami zmieniamy miasto na bardziej przyjazne dla wszystkich” – informuje.