Zarząd Mienia Warszawy chce wydzierżawić siedmiopiętrowy biurowiec przy ul. Oboźnej 1Aa działania wspierające rozwój przedsiębiorczości.

Budynek ma powierzchnię ogólną 759 mkw, a powierzchnię użytkową – 525,20 mkw. Ogłoszony został już przetarg. Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 23.574,34 zł netto miesięcznie.

Jednak za wysokość czynszu można zdobyć tylko 40 ze 100 możliwych punktów. Kolejne 20 punktów komisja przetargowa może przyznać za doświadczenie oferenta w prowadzeniu podobnych działalności związanej ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości.

Urzędnicy będą premiować więc prowadzenie działalności w zakresie zarządzania inkubatorami i prowadzenia działalności wspomagającej inkubację oraz działania wspierające podmioty ekonomii społecznej, wiedzę i doświadczenie (oferent wykaże że zrealizował w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej dwie tego typu usługi polegające na inkubowaniu firm) oraz dysponowanie potencjałem zawodowym, w tym dysponowanie osobami zdolnymi do zapewnienia realizacji funkcji planowanych w budynku.

Chętni do wzięcia udziału w konkursie będą też musieli przedstawić propozycję działań realizujących wytyczne „Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości” – (maksymalnie można dostać 10 punktów). Celem tego programu jest utworzenie miejsca nakierowanego na powstawanie i rozwój firm innowacyjnych (w szczególności z branż: biotechnologia, nanotechnologia, optoelektronika, energetyka, ICT) oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych.

Kolejnym kryterium jest „zapewnienie określonych usług świadczonych na rzecz osób korzystających z przestrzeni” – 15 punktów. Promowane będą usługi wspierające rozwój firm, np.: usługi B2B, usługi księgowe, doradztwo prawne, bankowe itp. działania networkingowe, szkolenia, mentoring, konferencje i doradztwo naukowe oraz stymulacja współpracy przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym.

Również 15 punktów można dostać za aranżację przestrzeni. Punktowane będą: przestrzeń warsztatowa lub laboratoryjna wyposażona w podstawowe przyrządy techniczne lub laboratoryjne, klubokawiarnia połączona z kuchnią, przestrzeń kreatywna – stworzona w sposób możliwy do dowolnego modyfikowania i kształtowania np. mobilne meble i ściany, przestrzeń spotkaniowo – konferencyjna, przestrzeń inkubacyjna np. typu open space/coworking, pokoje oraz pomieszczenia administracyjno – biurowe (techniczne).

Wadium wynosi 10 tys. zł. Oferty należy składać do 22 sierpnia do godz. 9 w siedzibie Zarządu Mienia m. st. Warszawy przy ul. Jana Kazimierza 62.