Złota 44, historyczny budynek PAST-y oraz kilkadziesiąt innych wieżowców, które definiują współczesny charakter stolicy znalazły się w pierwszej polskiej książce o warszawskich drapaczach chmur.

Premiera książki „Złota 44 i inne warszawskie niebotyki” odbyła się w połowie maja.

Publikacja dzieli się na dwie części. Pierwsza nakreśla historyczny rozwój oraz przyszłość wieżowych wysokościowców w stolicy. Z tego zestawienia wyłania się obraz miasta, w którym realizowana jest tylko znikoma część zgłoszonych projektów, podczas gdy inne padają ofiarą trudności finansowych inwestora. Te problemy zwiększają się z powodu ograniczeń wynikających z tworzonych jeszcze planów miejscowych albo zniechęcenia inwestorów nadmiarem biurokratycznych przeszkód.

Drugą część książki stanowi katalog warszawskich wieżowców.