fot. R. Motyl, urząd miasta

Budynek przy ul. Freta 16, w którym 150 lat temu urodziła się Maria Skłodowska-Curie, dostosowano do wymogów biograficznego muzeum noblistki, jedynego tego typu na świecie poświęconego uczonej.

Do dyspozycji muzeum będzie cała kamienica, od piwnic po strych. Zostaną tam ulokowane sale konferencyjne i wystawy czasowe. Drugie piętro będzie służyć administracji, pierwsze i parter zajmą sale wystawowe, czytelnia, sala wykładowa, kasy, sklepik muzealny. W piwnicy zostanie pomieszczone archiwum i magazyn zbiorów.

Zmodernizowana i powiększona powierzchnia użytkowa kamienicy pozwoli na prezentacje nie tylko dorobku noblistki, ale także na przedstawienie historii chemii polskiej oraz postaci wybitnych naukowców – chemików, jak Jędrzej Śniadecki czy Ignacy Mościcki. Muzeum wypełni także swą misję edukacyjną, bowiem w odnowionej kamienicy znajdzie się miejsce na salę laboratoryjną, pozwalającą na prowadzanie zajęć z uczniami.

W budynku znajdzie się sala wykładowo-projekcyjna, umożliwiająca wyświetlanie filmów oraz rekonstrukcja paryskiego laboratorium uczonej i jej męża. Będą tam prezentowane także dyplomy Nagród Nobla.

Największą zmianą jest powiększenie metrażu z jakiego będzie korzystać placówka. Odzyskano powierzchnię piwnic, parteru i strychu, zmieniając je w funkcjonalne pomieszczenia użytkowe. Budynek zmienił kolor elewacji, od strony wschodniej poddasze wzbogacono pięcioma lukarnami, a od strony frontowej odtworzono dwie. Wszystkie są oblicowane blachą miedzianą. Do skalenia budynku w miejscach zagrożonych użyto kotew. Wykonano nową centralę wentylacyjną i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne.

W kamienicy wymieniono wszystkie krokwie i częściowo więźbę, ocieplono dach, położono nową dachówkę.

Na poddaszu wykonano konstrukcję stalową umożliwiającą wygospodarowanie tam miejsca na sale. Zamontowano w nowym szybie windę od poziomu piwnic po poddasze, co spowoduje, że budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

We wszystkich salach położono posadzkę cementową i odtworzono dębowy parkiet. Osuszono fundamenty budynku. Cała instalacja teletechniczna została schowana, a jej rozmieszczenie wykonano wg wskazań najemcy-muzeum (część podłączeń wychodzi wprost z posadzek). Kamienica zyskała w całości nową stolarkę okienną oraz drzwiową, w tym ogniotrwałą. Zrekonstruowano zniszczone ozdoby sztukatorskie na sufitach, ścianach i fasetach.

Muzeum będzie pokazywać nie tylko dorobek naszej uczonej, ale także Warszawę z lat młodości Marii oraz drzewo genealogiczne rodziny.