fot. materiały prasowe

W tym roku Schronisko „Na Paluchu” obchodzi 20-lecie działalności jako jednostka budżetowa Warszawy. W tym czasie zapewniło opiekę ponad 80 tysiącom bezdomnych zwierząt.

W ramach obchodów tego jubileuszu schronisko, wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego, przygotowało możliwość personalizacji Warszawskiej Karty Miejskiej ze schroniskowym psem lub kotem. Aktualnie trwają też prace nad wydaniem okazjonalnego albumu fotograficznego.

Pracownicy i wolontariusze mają wielką nadzieję, że uda im się uczcić ten jubileusz wspólnie z warszawiakami, np. podczas miejskich wydarzeń, w których zawsze wiele osób chętnie brało udział, a które tymczasowo musiały zostać zawieszone z powodu pandemii.

Schronisko nie jest domem docelowym dla bezdomnych zwierząt. Pracownicy i wolontariusze robią wszystko, by jak najszybciej znaleźć dla nich stałych opiekunów. W najtrudniejszym okresie (lata 2010-2011) w Schronisku przebywało na co dzień 2400 zwierząt. Obecnie jest to 407 psów i 50 kotów.

Miesięcznie do schroniska trafia ok. 300 zwierząt, w tym 200 psów i 100 kotów. Od 2011 roku liczba zwierząt systematycznie zmniejsza się. W 2020 r. schronisko przyjęło 135 psów z interwencji w Radysach. Dla 83 z nich udało się już znaleźć nowe domy.

Schronisko funkcjonuje na 3 ha powierzchni, z czego 1 ha należy do miasta, a 2 ha są użyczone przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Placówka zatrudnia 63 etatowych pracowników w ramach trzech sekcji: ambulatorium, biura przyjęć i adopcji zwierząt, opieki bytowej.

Jest także jednostką, w której wiedzę pogłębiają praktykanci z techników weterynaryjnych oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Od 2014 roku stale współpracuje z Kliniką Małych Zwierząt SGGW. W schronisku działają dwa osobne szpitale – dla psów i kotów.

W ramach Schroniska działa również Biuro Przyjęć i Adopcji Zwierząt – łącznik między miastem a Schroniskiem. To tu docierają bezdomne zwierzęta z terenu m.st. Warszawy dostarczane przez Eko-patrole Straży Miejskiej i osoby prywatne; tu rozpoczynają poszukiwania właściciele zagubionych zwierząt czy też rozpoczynają się procesy adopcyjne podopiecznych placówki.

Misja ośrodka zawiera się w haśle: „Chronimy bezdomne zwierzęta. Stwarzamy im drugą szansę. Wiemy, że czują.”