Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie zakazujące organizowania na terenach należących do miasta objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.

O powstanie takiej regulacji wnioskowały m.in. organizacje pozarządowe broniące ich praw. Wykorzystywanie zwierząt do celów rozrywkowych wzbudza coraz więcej kontrowersji nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. Osoby prywatne oraz organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, poddają krytyce wszelkie imprezy z udziałem zwierząt, a w szczególności przedstawienia cyrkowe. – To zarządzenie jest wynikiem rosnącej świadomości i wrażliwości społeczeństwa. Chcemy propagować właściwe wzorce relacji człowiek – zwierzę. Dzięki tej regulacji zakazana zostanie również dystrybucja biletów i promocja tego typu wydarzeń zarówno w Urzędzie m.st. Warszawy, urzędach dzielnic, jak i jednostkach organizacyjnych naszego miasta – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.