Do rejestru zabytków wpisany został budynek biurowy z około 1954 r., który powstał według projektu Marka Leykama.

Nowo wpisany budynek znajduje się przy ul. Wspólnej 62. Początkowo przeznaczony na Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Motoryzacyjnego „Motoprojekt”, a następnie na Biuro Prezydium Rady Państwa, obecnie mieście się tam Ufficio Primo

Budynek wybudowany na rzucie kwadratu, o kubicznej bryle, otrzymał kostium stylowy nawiązujący do pałaców doby florenckiego quattrocenta, wyrażony masywną rustyką dwukondygnacyjnej strefy cokołowej i wydatnie wysuniętą płytą gzymsu koronującego. Do wykończenia elewacji, przeprutych parami wąskich okien, użyto okładziny kamiennej wykonanej z wapienia pińczowskiego oraz żółtego piaskowca, akcentującej monumentalny, historyzujący charakter biurowca.

Dominującą w układzie wnętrz rotundę „dziedzińca” wewnętrznego przykryto spłaszczoną kopułą ze świetlikami, całość opasano galerią zestawioną z marmoryzowanych kolumn. „Krużganki”, będące czytelnym odniesieniem do architektury i dekoracji zastosowanej na Wawelu, prowadzą do poszczególnych pomieszczeń biurowych. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano salę konferencyjną (schron) przykrytą żelbetową łupiną osadzoną na efektownym, promienistym układzie żeber.

Autor budynku Marek Leykam należał do grona architektów tworzących w opozycji do obowiązującej ówcześnie doktryny socrealistycznej, a biurowiec „Motoprojektu” został uznany wręcz za skrajny przykład „odchylenia kosmopolitycznego”. Innymi projektami architekta są m. in. gmach Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie oraz Centralny Dom Towarowy w Poznaniu.

Fot. Google Street View