Czy popularna biblioteka z ul. Lipowej zacznie funkcjonować w nowej siedzibie do końca grudnia?

Decyzję o zmianie lokalizacji Wypożyczalni dla Dorosłych i Dzieci nr 67 przy ul. Lipowej 3 podjął Zarząd Dzielnicy Śródmieście w sierpniu 2012 r. Z końcem roku wypożyczalnia przestała działać. Oficjalnie mówiono o konieczności wyburzenia „substandardu”, w którym znajdowała się biblioteka.

Władze dzielnicy nie zamierzały likwidować tej biblioteki i zadeklarowały rozpoczęcie poszukiwań nowej lokalizacji. Obiecywano szybkie przywrócenie placówki, która była miejscem spotkań mieszkańców Powiśla.

ZGN nie dysponował odpowiednim lokalem, więc powstała konieczność poszukiwania na rynku komercyjnym. Okazało się, że tylko Spółdzielnia Mieszkaniowa „Radna” ma pomieszczenia w stosownej lokalizacji i w odpowiednich cenach.

Umowa najmu została zawarta na okres od 5 maja 2014 r. Biblioteka przejęła lokal jednak dopiero 29 października 2014 r. (po wykwaterowaniu sklepu spożywczego), ale dopiero 3 maja 2015 r. spółdzielnia wywiązała się ze swoich zobowiązań remontowych, co pozwoliło na rozpoczęcie przygotowań do przetargu na wykonanie prac wykończeniowych.

Zgodnie z oficjalnym harmonogramem zakończenie prac zostało przewidziane na 17 lipca 2015 r. Termin minął i gołym okiem widać, że szybko to nie nastąpi. W zaistniałej sytuacji odsuwa się otwarcie biblioteki, gdyż zagrożone są kolejne terminy – montaż mebli i zakup komputerów, który planowano do końca października 2015 r., a przewiezienie zbiorów – do końca listopada.

Już rok temu władze dzielnicy obiecywały wznowienie działalności biblioteki do końca 2014 r. Co mówią teraz? – Planowany termin otwarcia filii bibliotecznej przy ul. Browarnej to grudzień 2015 r. – zapowiada Arkadiusz Kujawa z Urzędu Dzielnicy Śródmieście. Tymczasem już od 29 października 2014 r. biblioteka płaci czynsz. Budynek, w którym przez kilka dziesięcioleci funkcjonowała biblioteka, a który został przeznaczony do wyburzenia, stoi zaś do dziś.