Nocami na warszawskie ulice wyjeżdża 25 zamiatarek i 18 zmywarek, które czyszczą jezdnie.

Zamiatanie obejmuje całą szerokość jezdni oraz zatoki przystankowe i parkingowe, utwardzone pobocza, krawężniki. Podczas zamiatania jezdni, system szczotek podlega zraszaniu, co minimalizuje zapylenie. Do tej pory ze stołecznych ulic zebrano 1,4 tys. ton zanieczyszczeń, głównie piasku, liści oraz niedopałków papierosów.

Siedem razy w tym sezonie ulice były również myte. Woda z cysterny o pojemności 10 tys. litrów starcza na zmycie ok. 5 km jezdni ulicy. Wypuszczana z systemu dysz zamontowanych na listwie umieszczonej przed maską pomaga w dokładniejszym zmyciu drobnych zanieczyszczeń i pyłu.

Po zakończonej pracy kontrolerzy ZOM weryfikują prawidłowość oczyszczenia jezdni. Dodatkowym narzędziem nadzoru jest satelitarny system kontroli i realizacji usług. Dzięki systemowi możemy sprawdzić przebieg trasy zamiatarek i zmywarek, prędkości z jaką były realizowane prace, a także czy były wykonane przy zastosowaniu odpowiednich standardów technicznych.